Duurzaam en verantwoord ondernemen

De wereld is aan het veranderen en Verotex verandert hierin mee.
We hebben allemaal de verantwoording om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. Het is niet realistisch om te denken dat we dit alleen kunnen, dus Verotex werkt daarom intensief samen met haar toeleveranciers om de kennis te delen en gezamenlijk verbeteringen te realiseren.

Bewustwording op grote schaal is de sleutel naar verbetering.

Bewustwording geldt zowel ten aanzien van de producten als ook ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Verantwoord ondernemen

Naast duurzaamheid staat verantwoord ondernemen hoog in
het vaandel van Verotex. Verotex is een informeel bedrijf waar collegialiteit, respect en werkplezier belangrijke aspecten zijn. Medewerkers kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving, respectvol naar elkaar en met veel werkplezier. Daarnaast krijgt Iedereen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Dit is ook iets wat enorm gestimuleerd wordt.

Verotex streeft ernaar om vanaf 2026 volledig CO2 neutraal te zijn. In het traject om duurzaam te opereren heeft Verotex al de volgende stappen gezet:

 • Het transport voor de import van onze producten is reeds met meer dan 60% gedaald.
 • De verzending van onze producten gebeurt vanaf 2023 100% CO2 neutraal.
 • Verpakking van onze producten vindt plaats via gerecycled mais.
 • Het papierverbruik is inmiddels gedaald met 80% en we streven naar een papierloze onderneming.
 • Het restant van het papier is afkomstig van gerecycled landbouw afval
 • Minimalisatie restafval (meer dan gehalveerd)
 • Alle benodigde electra wordt opgewekt uit eigen zonnepanelen
 • Alle interne transportmiddelen in het magazijn zijn 100%elektrisch

Voor 2026 is de doelstelling dat het volledige wagenpark elektrisch is.

Duurzame stoffencollectie

De Verotex “Green Collectie” is onze duurzame collectie meubelstoffen. De producten in deze collectie bestaan uit minimaal 50% gerecyclede materialen.

Alle producten in deze collectie zijn ook voorzien van het GRS certificaat (Global Recycle Standard). Dit certificaat garandeert dat deze producten ook daadwerkelijk uit gerecyclede materialen bestaat. Het afgeven van dit certificaat gebeurt door onafhankelijke, gespecialiseerde instanties.

Ons streven is om in de toekomst alleen met producten te werken die bestaan uit 100% gerecyclede materialen. Om steeds duurzamer te worden is het van belang om de verschillende facetten van de levenscyclus van een product te meten en te vergelijken.

Dit doet Verotex door intensief samen te werken met haar toeleveranciers om de kennis te delen en gezamenlijk verbeteringen te realiseren. Door deze metingen en het in kaart brengen van de impact op het milieu, kunnen we de voetprint van iedere individuele collectie bepalen.

Het gebruik van duurzame producten heeft een groot aantal positieve effecten voor het milieu.

Verminderd energie verbruik

Producten die vervaardigd worden van gerecyclede materialen verminderen het energieverbruik enorm. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gerecyclede materialen al een keer zijn verfijnd en verwerkt.

Het winnen van nieuwe grondstoffen en het produceren kost namelijk veel energie.

Het gebruik van gerecyclede materialen bespaart natuurlijke hulpbronnen die niet oneindig zijn. Het gebruik van zoveel mogelijk gerecycled materiaal vermindert de afhankelijkheid van nieuwe materialen.

Verminderdering CO2

Het produceren van stoffen uit traditionele materialen kost zoals reeds beschreven aanzienlijk meer energie. Dit heeft als bijkomend effect een hogere CO2-uitstoot.

Dit alles is enorm schadelijk voor mens en milieu.

Door met gerecyclede materialen te werken verminderd het energieverbruik wat automatisch ook leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een vermindering van verontreinigende stoffen.

Duurzaam materiaal

Onze Green collectie bestaat uit producten die vervaardigd zijn van gerecycled materiaal. Wij werken met verschillende gerecyclede materialen zoals:

 • Recycled polyester (gemaakt van gerecyclede PET-flessen)
 • Trevira CS ECO
 • Recycled polyester SEAQUAL

Als onze producten die het keurmerk duurzaam dragen zijn GRS gecertificeerd (Global Recycle Standard). Dit certificaat garandeert dat het product uit minimaal 50% gerecyclede vezels bestaat.

Copyright © 2013-2017 Verotex, Inc. All rights reserved.